Spring over

AF MARTIN GRONEMANN

1. MAJ 2020

I november 2020 blev Søs Nyengaard valgt til ny formand for Dansk Musiker Forbund, som er landets største organisation for danske musikere. Coronakrisen har lagt et øget pres på netop denne erhvervsgruppe, hvorfor vigtigheden af en stærk og bredt favnende fagforening, som tilgodeser sine medlemmer, er mere vital end nogensinde.

Det er i høj grad i det musikalske vækstlag at kulturlivets drømme skabes. Vi har talt med Søs Nyengaard om vigtigheden af en velorganiseret fagforening, som tilgodeser musikerne – særligt i en tid så usikker som coronakrisen.


De fleste musikere har ikke haft noget at lave i et år nu. Hvordan arbejder Dansk Musiker Forbund for at sikre, at der er et kulturliv, vi kan komme tilbage til efter coronakrisen?


»Vi gør alt, hvad vi kan for at få politikerne til at forstå musikernes arbejdsliv, så hjælpepakkerne tilpasses vores erhverv. Det er ærgerligt, når politikerne nogle gange glemmer at spørge eller lytte, da det kan få store konsekvenser for vores medlemmer. Fx. fandt de sent ud af at genindføre, at musikerne kunne søge kompensation på baggrund af en referenceperiode. Dette har desværre medført, at flere af vores medlemmer er kommet i en unødig og uholdbar økonomisk situation, fordi det har forsinket udbetalingen fra kompensationsordningen. Den problematik oplyste vi naturligvis politikerne om. Det er ikke blot vækstlaget, som er i krise. Det er alle musikerne. Derfor er det også vigtigt, at der skabes en bedre politik og forståelse af, hvordan vores erhvervsgruppe arbejder. Dansk Musiker Forbund vil fortsat gøre en aktiv indsats for ikke at miste det værdifulde arbejde, de udøvende musikere bidrager med. Hvis kulturlivet skal vende stærkt tilbage efter coronakrisen, bør der helt fundamentalt sikres tilstrækkelige midler, og det er jo et politisk spørgsmål.«


Jeres medlemmer spænder over en bred vifte af musikere. Hvilke konkrete tiltag har Dansk Musiker Forbund i tankerne for at tilgodese jeres udøvende medlemmer?


»Vi har den bredeste medlemsskare bestående af både freelancere og fastansatte, heriblandt rytmiske musikere, klassiske orkestermusikere, korsangere, festmusikere, teatermusikere og en rigtigt stor gruppe undervisere. Derfor har vi også mange tiltag, som kan hjælpe dem i deres forskellige arbejdsområder. Det drejer sig hele tiden om at afdække behovet for at skabe nye og bedre aftalevilkår for vores medlemmer. Det sker gennem minimumstarifferne, og det sker gennem overenskomster, både for freelancere og de fastansatte. Vi sikrer også rammerne for musikernes arbejde i form af rådgivning, kontrakter, rettigheder, instrumentforsikring, relevante kurser og hjælp til udgivelser gennem Gateway Music. Med en ny hovedbestyrelse, valgt i november 2020, ønsker vi ligeledes at bidrage positivt til diversitetsudfordringerne og kigge på de tilbud, vi allerede har, og vurdere, om vi mangler nogle flere. Endelig ønsker vi at kigge på vores overenskomstdækning, for først og fremmest er vi jo en fagforening, som arbejder for gode løn- og ansættelsesvilkår for vores medlemmer.«

Foto: Daniel Buchwald

Tænker du, at et tættere samarbejde på tværs af musiklivets interessegrupper - fra musikskolerne, MGK og konservatorier over musikbutikkerne til de danske scener - kan bidrage til det musikalske vækstlag?


»Absolut, ja, men det er vigtigt, at vi arbejder i samme retning. Fødekæden starter i folkeskolen, hvor musikundervisning har været nedprioriteret i mange år. I Dansk Musiker Forbund savner vi en politisk strategi på hele området og en overordnet handlingsplan. Der er gennem årene kommet mange rapporter, men der er ikke rigtigt sket noget. Samarbejdet kan i høj grad bidrage til såvel vækstlaget som de etablerede, for der er meget forskelligartede aktører i det danske musikliv. Nogle opererer i det kommunale og statslige med undervisning og uddannelse, mens andre opererer i det private erhvervsliv, og endelig er der dem, som arbejder på tværs af disse områder. At fokusere på synergi og bæredygtighed med hensyn til talentudvikling og musikernes arbejdsmarked er vigtigt for os, da det er vores medlemmer, som underviser på landets musikskoler og derved fostrer vækstlaget.«


Dansk Musiker Forbund tilbyder en meget lukrativ instrumentforsikring. Hvad gør I ellers for at hverve nye medlemmer i en tid, hvor folk/musikere måske ikke er så fagforeningsbevidste?


»Vores enestående instrumentforsikring er blot ét af mange elementer, som gør det attraktivt at være medlem af Dansk Musiker Forbund. Vi har lokalafdelinger i hele Danmark med netværk og fællesskaber på mange niveauer, som giver vores medlemmer rig mulighed for at møde ligesindede og engagere sig. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at synliggøre os for nye medlemmer; det sker både ved mere aktivitet på de sociale medier og ved at kigge indad. Bl.a. har vi sørget for, at der nu skal være to hovedbestyrelsesmedlemmer under 35 år. Vi har ligeledes ændret vores struktur, således at vi nu mødes én gang om året, hvor vi tidligere havde en kongres hvert fjerde år. Således er der en løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, som skaber kontinuerlig fornyelse. En anden del af arbejdet består i at tale vores erhverv op og skabe en klar identitet i forhold til, hvad det betyder at være musiker. Det er vores oplevelse, at vores medlemmer er meget fagforeningsbevidste. Jeg tænker, at det skyldes, at vi understøtter vores medlemmer i de sammenhænge, som de møder i arbejdslivet.«  

Hvad er dine visioner som formand for Dansk Musiker Forbund?


»Min klare vision er, at Dansk Musiker Forbund skal være et forbund, som alle musikere ønsker at være en del af. Sammen står vi stærkere, og der er ingen tvivl om, at det har vi brug for netop nu. Det er min rolle at være talsperson for den mangfoldighed, som Dansk Musiker Forbund rummer og kommunikere den kurs, vi sammen har sat. Jeg ser det som et stort privilegie at være tiltrådt denne post netop nu, hvor hele verden er i krise og forandring. Min vision er at gribe fat i den forandring gennem dialog, inklusion og samarbejde med vores nye dejlige hovedbestyrelse og stå i spidsen for processen med at bygge en fornyet organisation op.«